Општи информации

Станбен кредит и кредит наменет за унапредување на домувањето од кредитната линија на МБПР (за вработени во јавна администрација, акционерски друштва, финансиски институции и приватни фирми)

Потребен ви е кредит за реновирање на вашиот дом. Халкбанк АД Скопје нуди станбен кредит со идеални услови за реновирање и унапредување на домувањето.

Предности

Халкбанк АД Скопје ви нуди идеални решенија за купување на сопствен дом, со фиксна каматна стапка.

Услови за кредит

  • Износ: до 50.000 ЕУР
  • Максимален рок: до 48 месеци
  • Каматна стапка: 6,50% номинална каматна стапка променлива согласно актите на Бнаката, 7,27% годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)
  • Провизија за обработка на кредитот: 1,5% од износот на кредитот
  • Трошоци за кредитот: 200,00 МКД (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), меничен бланкет, нотарска трошоци.
  • Кредитна способност: 1/2 од вкупните месечни примања.
  • Обезбедување: хипотека на недвижен имот во вредност од 1:1,5 од износот на кредитот, со можност на кокредитобаратели, без трошоци за проценка на имот.

Најчесто поставувани прашања

Постои ли можност за кокредитобарател кај Станбениот кредит?

Има можност да  се вклучи кокредитобарател кој треба да биде  во редовен работен однос во ЈА, АД и финансиски институции како и во бонитетна приватна фирма која е прифатлива за Халк Банка АД Скопје.

Дали може да се направи рефинансирање на Станбен кредит  од друга банка?

Почитувани, овој тип на кредит може да се искористи за рефинансирање на постоечки кредит во друга банка со 0% трошоцин за кредитот.

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.