Карактеристики

  • Минимален износ на вложување: 3.000 МКД/50 ЕУР
  • Рок на орочување: 13 и 24 месеци
  • Исплата на камата: на крајот од периодот на доспевање или месечно
  • Каматна стапка: фиксна
  • Метод на пресметка на камата: пропорционален (28-31/365-366)
  • Без делумни исплати и уплати од/на депозитот пред истекот на датумот на доспевање
  • Депозитот не се реорочува автоматски по истекот на периодот на орочување.
  • При предвремено раскинување на депозитот, банката пресметува камата по видување според Одлуката за каматни стапки на Банката

Каматни Стапки

НОМИНАЛНИ ГОДИШНИ КАМАТНИ СТАПКИ ОД 08.11.2017 ГОДИНА

Каматни стапки за депозит со исплата на камата на денот на доспевање или месечно

Годишни каматни стапки
МКД ЕУР
13 месеци    2.30% 1.30%
24 месеци   3.30% 2.30%

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.