25.07.2016

Води го бизнисот опуштено со РААТ кредит од Халкбанк

Раат кредит од Халкбанк нуди едноставно решение за финансирање на трајни обртни средства, како и останати тековни обврски на бизнисите чиј деловен циклус е подолг од една година.  Конципиран да Ви овозможи доволен рок за отплата на средства под конкурентни услови, Раат кредит од Халкбанк А.Д. Скопје е Вашата финансиска алатка која ќе Ви овозможи стабилно функционирање дури и во најбурните времиња.

Раат кредитот ги нуди следните услови:

  • Револвинг - кредит за микро, мали, средни и големи претпријатија со бизнис- циклус подолг од 12 месеци.
  • Можност за финансирање трајни обртни средства со револвинг кредит.
  • Едноставна и брза процедура при одобрување. Конкурентна каматна стапка и трошоци за одобрување.
  • Рок на отплата 24 месеци, износ до 6.000.000,00 денари.

За сите подетални информации посетете ја Вашата најблиска филијала на Халкбанк А.Д. Скопје или оставете ги основните податоци за вашата компанија и лице за контакт на следниот линк (http://www.halkbank.mk/zapocnete-sorabotka.nspx) и потоа ќе бидете контактирани од Филијалата која сте ја одбрале за соработка.

Ве очекуваме!

Вие сте на ред.

Ваша,

 Халкбанк А.Д. Скопје

 


Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.