01.07.2016

Промена на законската казнена каматна стапка за обврски во денари

Почитувани,

Халк Банк АД Скопје изврши промена на законската казнена каматна стапка за обврски во денари, почнувајќи од 01.07.2016 година на 12 процентни поени.

Корекција на законска казнена каматна стапка за обврски во девизи од 01.07.2016 година изнесува 7,636 процентни поени.

Со почит,

ХалкБанка АД Скопје.

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.