27.12.2018

Известување

Почитувани,

Согласно Одлука донесена од Управниот Одбор на ХалкБанк АД Скопје Ве информираме дека од 01.01.2019 година, ХалкБанк АД Скопје ќе започне со наплата на месечна провизија за водење на девизни сметки на правни лица и тоа:

•  100 МКД за резидентни сметки

•  8 ЕУР за нерезидентни сметки

Задолжувањето на провизијата за месец Јануари ќе биде направено на 31.01.2019 година, за сите девизни сметки без оглед дали девизната сметка имала движење во текот на месецот.

Стоиме на располагање за дополнителни информации.

Со почит,
Халкбанк АД Скопје

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.