28.03.2018

Известување

Почитувани клиенти ,

Халкбанка Банка АД Скопје ги известува клиентите дека ќе изврши корекција на каматните стапки на активните депозити за физички лица со променлива каматна стапка ,и тоа сите денарски депозити со каматна стапка над 2,80% и девизните депозити во евра со каматна стапка над 1,40%

Корегираната каматна стапка ќе изнесува 2,80 % за денарските депозити и 1,40% за девизните депозити во евра започне да се пресметува од 01.04.2018,

За подетални информации Ве молиме да се обратите во Вашата матична филијала

Со почит,

Халкбанка АД Скопје

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.