31.12.2019

Измени во тарифа

Почитувани,

Ве информираме дека Халкбанк АД Скопје направи измени на Тарифата за надоместоци на услуги на Халкбанк АД Скопје.
Измените се направени во делот на редовна тарифа за платен промет во земјата за правни и физички лица преку шалтер и преку електронско банкарство  и истата важи од 01.01.2020 год.
Како наш корисник Ве информираме дека Тарифата за надоместоци на услуги е поставена на следниот линк на веб страната на Халкбанк АД Скопје.  

https://halkbank.mk/tarifa-naselenie.nspx  

Со почит,
Халкбанк АД Скопје


Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.