Anulimi i pjesëmarrjes në Lojën shpërblyese ‘’Paguaj me HALKPay dhe fito shpërblime!’’

Pjesëmarrësit kanë mundësinë të anulojnë pjesëmarrjen e tyre në Lojën shpërblyese duke parashtruar një Deklaratë për anulimin e pjesëmarrjes në Lojën shpërblyese në një nga degët/ekspoziturat e Halkbank AD Skopje ose përmes faqes së internetit të Halkbank AD Skopje në këtë link duke plotësuar një Deklaratë për anulimin e pjesëmarrjes në Lojën shpërblyese

Deklaratë për anulimin e pjesëmarrjes në Lojë shpërblyese

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.