Добитници

Прво месечно извлекување 03.12.2020

Добитници на  Смарт Андроид  телефон :

1. Ивана Толева

2. Александар Трпчевски

3. Ана Јанева

4. Елизабета Димитрова

5. Гоце Рабаџиевски


Второ месечно извлекување 12.01.2021

Добитници на  Смарт Андроид  телефон :

1.Марија Арсовски

2.Наташа Кузманоска

3. Невена Јованоска

4.Харис Идризи

5.Сашко Граматниковски

Трето месечно извлекување 03.02.2021

Добитници на  Смарт Андроид  телефон :

1. Ѓорги Анџиев

2. Методија Костовски

3. Игор Ризински

4. Златко Пеовски

5. Киро Велковски

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.