Fituesit

Shorti i parë mujor 03.12.2020

Fituesit e telefonave inteligjentë Android

1. Ivana Toleva

2. Aleksandar Trpchevski

3. Ana Janeva

4. Elizabeta Dimitrova

5. Goce Rabadzievski


Shorti i dytë mujor 12.01.2021

Fituesit e telefonave inteligjentë Android

1. Marija Arsovski

2.Natasha Kuzmanoska

3. Nevena Jovanoska

4.Haris Idrizi

5.Sashko Gramatnikovski

Shorti i tretë mujor 03.02.2021

Fituesit e telefonave inteligjentë Android

1. Gjorgi Andziev

2. Metodija Kostovski

3. Igor Rizinski

4. Zlatko Peovski

5. Kiro Velkovski

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.