Përgjithësuar

Përgjithësuar

HALKBANK si bartës i Qarkullimit Pagesor ka zhvilluar sistem të shpejtë, efikas dhe kualitativ për realizimin e qarkullimit pagesor, si njëra ndër funksionet kryesore në punët bankare, me çka klientëve të saj ju ofron shërbim në pajtim me kërkesat e tyre.

Pagesat tuaja mund ti realizoni në çdo degë në Republikën e Maqedonisë.

Nëse dëshironi të kurseni kohë dhe para, realizoni pagesat tuaja nëpërmjet e-banking-ut.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale, vizitoni degën më të afërt të Halkbank dhe bëhuni anëtar i familjes tonë.

Për më shumë informacione vizitoni degën tonë më të afërt ose na kontaktoni nëpërmjet

e-mail-it: platenpromet@halkbank.mk 

Përparësitë

Përparësitë

  • Kurseni para dhe kohë dhe paguani nëpërmjet e-banking-ut në çdo kohë dhe nga kudo
  • Të gjithë pagesat mund ti kryeni nëpërmjet e-banking-ut
  • Paguani në Halkbank me provizione dhe kompenzime të volitshme
  • Halkbank ju ofron grumbullim të sigurt dhe shumë profesional të parave të gatshme nga hapësirat tuaja afariste

Tarifa

Plani Terminues

PLANI TERMINAL (KOHOR)

për pranimin e instrumenteve të pagesës

Pranimi i instrumenteve të pagesës në formë letre me datë aktuale përmes sporteleve të bankës
  e hënë-e premte* e shtunë
KIBS nga 08:30 deri në 14:00 /
MIPS (me përjashtim të PP53) nga 08:30 deri në 16:00 /
MIPS PP53 nga 08:30 deri në 15:30 /
Kliring intern nga 08:30 deri në 16:15 09:00 - 12:30
Transaksione në para (pagesa dhe arkëtime) nga 08:30 deri në 16:15 09:00 - 12:30
Ekspozitura Ramstore dhe Retail Point Park, pas skadimit të planit terminal për pranimin e transaksioneve të pagesave (pa para dhe me para) me datë aktuale dhe të dielën i pranojnë urdhërpagesat me datën e ardhshme të ditës së punës deri në ora 21:45
* me përjashtim të ditëve të shpallura si ditë jopune


Pranimi i instrumenteve të pagesës me datë aktuale përmes sistemit për banking elektronik
  e hënë-e premte* e shtunë
KIBS nga 08:30 deri në 14:20 /
MIPS (me përjashtim të PP53) nga 08:30 deri në 16:20 /
MIPS PP53 nga 08:30 deri në 15:30 /
Kliring intern nga 08:30 deri në 17:00 09:00 - 13:00
* me përjashtim të ditëve të shpallura si ditë jopune


VINI RE:

  • Klientët janë të obliguar të respektojnë planin terminal për pranimin e instrumenteve të pagesës.
  • Instrumentet e pagesës të dorëzuara përmes sistemit për banking elektronik me datë aktuale, që nuk janë realizuar në përputhje me planin e parashikuar terminal, do të anulohen pas përfundimit të planit terminal.
  • Instrumentet e pagesës të dorëzuara në bankë përmes sistemit për banking elektronik, me mënyrën KIBS ose MIPS, shtunën ose gjatë ditëve kur nuk punojnë sistemet e pagesës për nivelizimin e transaksioneve ndërmjet bankave, do të realizohen ditën e parë punuese të rradhës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.