11.01.2021

Njoftim

Të nderuar klientë,

Ju njoftojmë se Halkbank AD Skopje duke filluar nga data 15.01.2021 në operacionet e pagesave pa para të gatshme në vend për personat juridikë dhe fizikë përmes sporteleve të bankave dhe bankingut elektronik, për një urdhërpagesë të barabartë me dhe mbi 5.000.000 denarë drejt një banke tjetër do të kërkojë një komision prej 0,009% të shumës së urdhërpagesës.

Pagesat mund t'i bëni brenda bankës - pagesa interne, ku të gjitha komisionet aktuale në operacionet e pagesave në vend mbeten të pandryshuara.

Me respekt,
Halkbank AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.