Kurset e këmbimit
18.10.2017
Blerës Shitës
eur eur 61,35 61,80
usd usd 51,40 53,20
chf chf 52,60 54,30

Deponimet e kursimit
Valuta
Tipi i arkëtimit
Kursim në MKD
Shuma:

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Interesi mujor me pagesë të interesit çdo muaj:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

LAJMET

Kurset e këmbimit
18.10.2017
Blerës Shitës
eur eur 61,35 61,80
usd usd 51,40 53,20
chf chf 52,60 54,30

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.