Општи информации

Халкбанк АД Скопје нуди различни производи за пензионери кои примаат пензија во Банката. Се што треба да направите е да ја посетите најблиската филијала на Халкбанк А.Д. Скопје со вашата лична карта и талон од последната пензија и да поднесете апликација за кредит. Она што е поволност е тоа што со користење на можноста за примање на пензија на трансациска сметка во Халкбанк А.Д Скопје и отварање на траен налог, плаќањето на обврските по кредит е без надомест и се  одвива преку пренос на средства на кредитната партија што овозможува заштеда на време и непостоење на потреба на посета на филијала.

Предности

За овој тип на клиенти Халкбанк А.Д.Скопје нуди атрактивна каматна стапка  и износ на кредит до 600.000 мкд. Потрошувачкиот кредит од Халкбанк А.Д.Скопје наменет за пензионери е со рок на отплата до 72 месеци и поволна каматна стапка од 7.9 %.

Услови за кредит

 • Износ: до 600.000 МКД
 • Максимален Рок:  до 72 месеци
 • Каматна стапка:
  • варијабилна каматна стапка дефинирана како: 4,15 процентни поени + референтна стапка за пресметување на законската каматна стапка.
 • Провизија за обработка на кредитот: 2.000,00 мкд  еднократно при одобрување
 • Трошоци за кредитот:
  • 350,00 МКД  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), меничен бланкет.
  • 150,00 МКД апликација за кредит
 • Кредитна способност: 1/3 од вкупните месечни примања.
 • Годините на старост и рокот на кредитот да не надминуваат 70 години.

Често поставувани прашања

Дали треба да се прима/пренесе пензијата во Вашата банка?

Почитувани, доколку сте пензионер и сакате да користите кредит од нашата банка пензијата треба да се прима/пренесе во Халк Банка АД Скопје.

Дали ми е потребен жирант за да земам кредит?

Почитувани, потребата од жирант зависи од износот за кој аплицирате , жирантот треба да биде  во редовен работен однос во ЈА, АД и финансиски институции како и во добра бонитетна приватна фирма која е прифатлива за Халк Банка АД Скопје.

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.