Општи информации

Халкбанк АД Скопје нуди различни производи за пензионери кои примаат пензија во Банката. Се што треба да направите е да ја посетите најблиската филијала на Халкбанк А.Д. Скопје со вашата лична карта и талон од последната пензија и да поднесете апликација за кредит. Она што е поволност е тоа што со користење на можноста за примање на пензија на трансациска сметка во Халкбанк А.Д Скопје и отварање на траен налог, плаќањето на обврските по кредит е без надомест и се  одвива преку пренос на средства на кредитната партија што овозможува заштеда на време и непостоење на потреба на посета на филијала.

Предности

За овој тип на клиенти Халкбанк А.Д.Скопје нуди атрактивна номинална каматна стапка која е променлива зависно од рокот на отплата на кредитот. Потрошувачкиот кредит од Халкбанк А.Д.Скопје наменет за пензионери е со рок на отплата до 72 месеци како и поволни каматни стапки почнувајќи од 9,00%!

Услови за кредит

 • Износ: до 600.000 МКД
 • Максимален Рок:  до 72 месеци
 • Каматна стапка:
  • за кредит до 24 месеци 9,00% номинална годишна каматна стапка променлива согласно актите на Банката, годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ 9,75%).
  • за кредит до 36 месеци 9,50% номинална годишна каматна стапка променлива согласно актите на Банката, годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ 10,19%).
  • за кредит до 48 месеци 10,00% номинална годишна каматна стапка променлива согласно актите на Банката, годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ 10,68%).
  • за кредит до 60 месеци  10,30% номинална годишна каматна стапка променлива согласно актите на Банката, годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ 10,97%).
  • за кредит до 72 месеци 10,30%  номинална годишна каматна стапка променлива согласно актите на Банката, годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ 10,95%).
 • Провизија за обработка на кредитот: 2.000,00 мкд  еднократно при одобрување
 • Трошоци за кредитот: 200,00 МКД  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), меничен бланкет и нотарска заверка на меница по одлука на К.О.
 • Кредитна способност: 1/3 од вкупните месечни примања.
 • Староста на кредитобарателот да не надминува 70 години.

Често поставувани прашања

Дали треба да се прима/пренесе пензијата во Вашата банка?

Почитувани, доколку сте пензионер и сакате да користите кредит од нашата банка пензијата треба да се прима/пренесе во Халк Банка АД Скопје

Дали ми е потребен жирант за да земам кредит?

Почитувани, потребата од жирант зависи од износост за кој аплицирате како и временскиот рок на отплата на кредитот,  жирантот треба да биде  во редовен работен однос во ЈА, АД и финансиски институции како и во добра бонитетна приватна фирма која е прифатлива за Халк Банка АД Скопје.

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.